Jon Rogstad

Fritt ord - Status for ytringsfriheten i Norge

Fafo bidrar inn i et prosjekt (arbeidspakke 2 og nr 5) hvor ISF er administrativt ansvarlig. Fafo skal være med på delprosjekter om ytringsfrihet i et flerkulturelt samfunn, religionskritikk og ytringsfrihet, og Managerialisme og ytringsfrihetens kår  i arbeidsloivet o varsling og ytringsfrihet på arbeidsplassen, arbeidsgiveres og arbeidstageres perspektiver på ytringsfrihet og regulering av ytringer i arbeidslivet.

Prosjektleder

Jon Rogstad

Prosjektdeltaker(e)

Jon Rogstad

Eksterne forskere

Jon Rogstad

Oppdragsgiver(e)

Institutt for samfunnsforskning

Prosjektperiode

mai 2013
desember 2014
81938