Jon Rogstad

Humanitære utfordringer

Jon og Heffa skal gjøre et miniprosjekt for Røde Kors om humanitære utfordringer.

Prosjektdeltaker(e)

Hedda Haakestad
Jon Rogstad

Eksterne forskere

Hedda Haakestad

Oppdragsgiver(e)

Røde Kors

Prosjektperiode

desember 2013
januar 2014
81989