Jon Rogstad

Politisk engasjement og deltakelse i det nye Norge

Prosjektleder

Jon Rogstad

Prosjektdeltaker(e)

Jon Rogstad

Eksterne forskere

Jon Rogstad

Oppdragsgiver(e)

Den norske UNESCO-kommisjonen

Prosjektperiode

juli 2013
desember 2013
81947