Jon Rogstad

Stimulering i norsk språk, barn uten barnehageplass

Formålet med prosjektet er å innhente kunnskap og identifisere god praksis i kommuner/bydeler knyttet til å stimulere kunnskaper og ferdigheter i norsk språk for førskolebarn i alderen 3-5 år uten barnehageplass. Samisktalende barn er ikke omfattet a v undersøkelsen.

Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:23
Beret Bråten og Miriam Latif Sandbæk
Språktilbud til 3–5-åringer med minoritetsspråklig bakgrunn som ikke går i barnehage


Prosjektdeltaker(e)

Anne Britt Djuve
Jon Rogstad

Eksterne forskere

Jon Rogstad


Oppdragsgiver(e)

Barne, likestillings- og inkluderingsdep.Prosjektperiode

september 2013
mai 2014
81961