Jon Rogstad

Stovner og fremtiden

Stovner og fremtiden: Møteplasser, deltakelse og kommunikasjon.

Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2013:02
Olav Elgvin, Jon Rogstad og Sarah Fossen Sinnathamby
Deltakelse og samhold blant ungdom og kvinner på Stovner

Prosjektleder

Jon Rogstad


Prosjektdeltaker(e)

Jon Rogstad

Eksterne forskere

Anne Britt Djuve


Oppdragsgiver(e)

Oslo KommuneProsjektperiode

august 2012
mai 2014
81861