Stovner og fremtiden

Stovner og fremtiden: Møteplasser, deltakelse og kommunikasjon.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2013:02
Olav Elgvin, Jon Rogstad og Sarah Fossen Sinnathamby
Deltakelse og samhold blant ungdom og kvinner på Stovner

Prosjektleder

Jon Rogstad

Prosjektdeltaker(e)

Jon Rogstad

Eksterne forskere

Anne Britt Djuve

Oppdragsgiver(e)

Oslo Kommune

Prosjektperiode

august 2012
mai 2014
81861