Kristin Alsos

Eurofond 2014-2018 Nasjonal korrespondent

Nasjonal korrespondent for Norge på temaområdene arbeidslivsrelasoner og omstillinger 2014-2018.


Prosjektdeltaker(e)

Kristin Alsos
Kristine Nergaard

Eksterne forskere

Kristine Nergaard


Oppdragsgiver(e)

ArbeidsdepartementetProsjektperiode

februar 2014
februar 2018
82014