Sissel Trygstad
Sissel C. Trygstad
Forsker I

  Utdanning:

  Dr. polit., NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap (2004): «Det kommunale bedriftsdemokratiet i møte med New Public Management».

  Cand. Polit, UiO, Insitutt for sosiologi (1995). «Vi fikk ikke en gang prøvd. Oppkjøpet av Freia Marabou AS».


Arbeidsområder:

Organisatorisk endring, partsforhold, ledelse og arbeidsorganisering i kommunal sektor, varsling

Forskningstema:

Anstendige arbeidsforhold | Lokalt partssamarbeid | Lønns- og arbeidsvilkår

+47 41543677
Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (red.)
Universitetsforlaget
Sissel C.Trygstad og Anne Mette Ødegård
Faktaflak desember 2021
Rolf K. Andersen og Sissel C. Trygstad
Styrke i krevende tider
Om arbeidsforhold, samarbeid og medbestemmelse blant Unios tillitsvalgte under koronapandemien
Fafo-notat 2021:13
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Jørgen Steen, Ragnhild Steen-Jensen, Sissel C. Trygstad og Mikkel Myhre Walbækken
Fafo-rapport 2021:19
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård
Faktaflak april 2021
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2021:10
Rolf K. Andersen og Sissel C. Trygstad
Fafo-notat 2021:09
Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2020:26
Tone Fløtten & Sissel Trygstad (red
Fafo-notat 2020:11
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
Fafo-notat 2019:23
Sissel C. Trygstad, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:18
Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen
De tillitsvalgte og medlemmene
Framtidens arbeidsliv: Notat 4
Fafo-notat 2019:17
Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad
Arbeid, teknologi og kompetanse
Framtidens arbeidsliv: Notat 3
Fafo-notat 2019:16
Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Rolf Røtnes, Sissel C. Trygstad og Ann Cecilie Bergene
Når velferd er til salgs
Ideelle og kommersielle leverandører av velferdstjenester
Fafo-rapport 2019:11
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2019:14
Elin Svarstad og Sissel C. Trygstad
Når jobben settes ut på anbud
Outsourcing av renhold i Forsvaret
Fafo-rapport 2018:32
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:26
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Varsling i norsk arbeidsliv
Den det varsles om, mottak og håndtering
Fafo-notat 2018:06
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2018:09
Fafo-notat 2017:13
Fafo-notat 2017:03
Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2017:04
Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen
Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund
Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:34
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016
Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:33
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2016:32
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
«Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»
Evaluering av godkjenningsordningen i renhold
Fafo-rapport 2016:18
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad
Sjatteringer av likhet
Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft
Fafo-rapport 2016:15
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Varsling i Sandnes kommune
Omfang, rutiner og håndtering
Fafo-notat 2015:10
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:18
Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad
Se og bli sett
En undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer
Fafo-rapport 2015:30
Sissel C. Trygstad og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:17
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard, Heidi Nicolaisen og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2014:02
Sissel C. Trygstad, Marit Skivenes, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2014:05
Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2013:03
Sissel C. Trygstad, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Vil tiltakene virke?
Status i renholdsbransjen 2012
Fafo-rapport 2012:59
Sissel C. Trygstad og Tom Erik Vennesland
Fafo-rapport 2012:58
Jon M. Hippe og Sissel C. Trygstad
Ti år etter
Ledelse, ansvar og samarbeid i norske sykehus
Fafo-rapport 2012:57
Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2012:54
Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Tillitsvalgtes hverdag
... sett fra grasrota i seks LO-forbund
Fafo-rapport 2012:40
Kristin Alsos og Sissel C. Trygstad
Fafo-notat 2012:13
Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:33
Sissel C. Trygstad og Mona Bråten
Øyvind M. Berge, Eivind Falkum, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Skaff oss dem vi trenger
Om arbeidskraftstrategier og forebygging av sosial dumping i helse og omsorg
Fafo-rapport 2011:20
Sissel C. Trygstad, Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:18
Sissel C. Trygstad
Med rett til å varsle
...men hjelper det, og er det lurt?
Fafo-rapport 2010:18
Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2010:11
Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2009:52
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad
Bedriftsdemokratiets tilstand
Medbestemmelse, medvirkning og innflytelse i 2009
Fafo-rapport 2009:35
Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad
Ja, vi elsker...
Stø kurs for den norske samarbeidstradisjonen
Fafo-rapport 2009:27
Sissel C. Trygstad
Endringer i norske kommuner og konsekvenser for ansatte
Delrapport 4 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv
Fafo-rapport 2009:14
Fafo-notat 2009:17
Fafo-notat 2009:16
Øyvind Berge, Johan Christensen, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Hanne Kavli og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2009:11
Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund, Sissel Trygstad
Fafo-notat 2009:09
Sissel Trygstad
Forretningsbasert regnskap i staten
Erfaringer og holdninger
Fafo-rapport 2008:30
Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad
Modeller og dilemmaer
Om overføring av styringsprinsipper fra privat til offentlig sektor
Fafo-rapport 2008:24
Marta Assumpção, José Álvaro Moisés, Teresa Sacchet and Sissel Trygstad
Fafo-report 2008:10
Sissel Trygstad og Håvard Lismoen
Fafo-notat 2008:04
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2007:24
Inger Marie Hagen og Sissel Trygstad
Fafo-rapport 2007:15
Fafo-notat 2007:18
Fafo-rapport 542
Sissel Trygstad og Espen Løken
Den nye staten. Kortversjon
Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990–2004. Kortversjon
Fafo-rapport 537
Leif E. Moland og Sissel C. Trygstad
Når struktur presser kultur
Evaluering av Tollvesenets Distriktsutviklingsprosess (DUP)
Fafo-rapport 535
Sissel Trygstad, Thomas Lorentzen, Espen Løken, Leif Moland og Nina Skalle
Den nye staten. Hovedrapport
Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990–2004. Hovedrapport
Fafo-rapport 530
Marit Skivenes og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2006:30
Odd Bjørn Ure, Sissel Trygstad, Anne Jensen, Johan Christensen og Leif Moland
Fafo-notat 2006:21
Sissel Trygstad og Nina M. Kristiansen Skalle
Fafo-rapport 473
Marit Skivenes og Sissel Trygstad
Varsling i norsk arbeidsliv
Hva betyr det og hva vet vi
Fafo-notat 2005:29
Sissel Trygstad, Thomas Lorentzen og Espen Løken
Den nye staten. Et underveisnotat
Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990–2004
Fafo-notat 2005:20
Marit Skivenes og Sissel Trygstad
Når arbeidstakere ytrer seg kritisk
En pilotstudie av et utvalg medarbeideres erfaringer med å varsle i utdannings- og pleie- og omsorgssektoren
Fafo-notat 2005:04
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen
Nye samarbeidsordninger etter sykehusreformen
Evaluering av samarbeidsordningen mellom ledere og tillitsvalgte på regionalt nivå i Helse Øst RHF
Fafo-rapport 453

Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen & Anne Mette Ødegård

Trade Union Participation and Influence at Norwegian Workplaces During the Pandemic
Nordic Journal of Working Life Studies 2023 | Open access

Kristin Alsos, Sissel C Trygstad

Do participation structures affect workers’ voice?
Economic and Industrial Democracy 2022 | Do participation structures affect workers’ voice?

Dølvik, J. E., Marginson, P., Alsos, K., Arnholtz, J., Meardi, G., Müller, T. & Trygstad, S.

Collective wage regulation in northern Europe under strain
Multiple drivers of change and differing responses
2018

Sissel Trygstad, Trine P. Larsen & Kristine Nergaard

Dealing with austerity and migration in the northern European cleaning sector
Social partner strategies to strengthen wage floors
2018 | Les mer artikkelen / Read the article

Marit Skivenes and Sissel C. Trygstad

Whistleblowing in Local Government
An Empirical Study of Contact Patterns and Whistleblowing in 20 Norwegian Municipalities
Scandinavian Political Studies 2016 | Sammendrag og pdf / Abstract and pdf

Heidi Nicolaisen og Sissel C. Trygstad

Preventing Dualization the Hard Way – Regulating the Norwegian Labour Market
2015 Cooperation and Conflict the Nordic Way | Last ned / Download pdf

Sissel C. Trygstad

Ytringsfrihet i arbeidslivet
Sosiologisk tidsskrift 2015

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Destruktive kollektiver
2006 Kollektiv og individ

Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

Ledelse, organisering og styring av offentlige virksomheter
2007 Hamskiftet. Den norske modelle i endring

Marit Skivenes & Sissel C. Trygstad

Organisational wrongdoing – Definitions and contextual factors
2014 International Handbook an Whistleblowing Research

Marit Skivenes & Sissel C. Trygstad

En studie av kommunale lederes vurdering av varsling om trakassering versus korrupsjon
2014 Å bekjempe et samfunnsonde

Marit Skivenes & Sissel C. Trygstad

Is the Type of Misconduct Decisive for the Type of Misconduct Decisive Perceived Legitimacy of Whistleblowing? A Study of Municipal Managers
E-Journal of international and comparative Labour Studies 2013

Sissel C. Trygstad

Deltakelse og innflytelse i norskeide og utenlandskeide virksomheter
Søkelys på arbeidslivet 2012

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Loyalty and whistleblowing in Norway: how roles come into play
2010 A Global Approach to Public Interest Disclosure: what can learn from existing whistleblowing legislation and research

Marit Skivenes og Sissel Trygstad

When Whistle-blowing works - The Norwegian case
Human Relations 2010

David Lewis and Sissel C. Trygstad

Whistleblowers in Norway and the UK: A case of mix and match?
International Journal of Law and Management 2009

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

New Public Management and Whistleblowing
Tidsskriftet Politik 2008

Dag Olberg og Sissel C. Trygstad

Organisasjonsendring. Om moter, myter og praksis
2007 Hamskiftet. Den norske modellen i endring

Thomas Lorentzen, Espen Løken & Sissel C. Trygstad

Den nye staten. Omstillingenes effekter på ansattes sykefravær og trygdemottak
Søkelys på arbeidsmarkedet 2006

Espen Løken, Sissel C. Trygstad og Thomas Lorentzen

Den nye staten. Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990 til 2004
Søkelys på arbeidslivet 2005

Kaja Høiseth-Gilje, Maria Køber Guldvik, Christina Lønstad, Sissel Trygstad, Johanne Stenseth Huseby og Sveinung Fjose

Underveisevaluering av arbeidstilsynet
Menon 2023 Download

Sissel C. Trygstad & Anne Mette Ødegård

Ytringsfrihet og varsling fra et arbeidsgiverperspektiv
2022 | Last ned hos Fritt Ord

Sissel C. Trygstad

Ytringsfrihetens kår i arbeidslivet
2014 Status for ytringsfriheten i Norge | Les mer hos ISF / Read more

Sissel Trygstad og Anne Mette Ødegård

Varsling i arbeidslivet
2014 Status for ytringsfirheten | Les mer hos ISF / Read more

Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad

Verre for varslere
2016 | Les kronikken

Tone Fløtten og Sissel Trygstad

Fare for et mer todelt arbeidsliv?
2015 | Les mer / Read more

Sissel Trygstad og Kristine Nergaard

Samarbeidsmodellen i oppløsning?
2015 | Les innlegget

Sissel Trygstad og Kristine Nergaard

Hvem har slått på autopiloten?
2015 | Les innlegget

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Åpenhet, ytring og varsling
2012

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Varslere. Om arbeidstakere som sier ifra
2007 Varslere. Om arbeidstakere som sier ifra!

 • Fullførte prosjekter

 • Prosjektledelse: Dag Olberg
 • Fullførte prosjekter

 • Prosjektledelse: Dag Olberg
 • Fullførte prosjekter

 • Prosjektledelse: Dag Olberg
 • Fullførte prosjekter

 • Prosjektledelse: Dag Olberg
 • Fullførte prosjekter

 • Fullførte prosjekter

 • Fullførte prosjekter