Sissel Trygstad

Bedriftsdemokrati og medbestemmelse

Departementet ønsker en kartlegging av utbredelsen av ansattes styrerepresentasjon i virksomhetens styre og bedriftsforsamling, og en belysning av hvorfor ordningen blir eller ikke blir brukt, om kjønnskvoteringsbestemmelsene blir oppfylt samt omfang et av virksomheter hvor de ansatte benyttes seg av sine rettigheter.

Prosjektleder

Inger Marie Hagen

Eksterne forskere

Inger Marie Hagen

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektperiode

januar 2007
mars 2008
81403