Sissel Trygstad

Bærkraftige muligheter for papiravisene

Dette er et forprosjekt hvor fafo skal systematisere og analysere tilgjengelige kvantitative dataer og intervjuer. Gjøre kvalitative intervjuer med nøkkelprsoner i bransjen. På basis av den innsamlede informasjonen vil det så bli skissert opp sentral e utviklingstrekk for papiravisene fremover.

Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2014:02
Bård Jordfald og Mona Bråten


Eksterne forskere

Bård Jordfald


Oppdragsgiver(e)

Mediebedriftenes LandsforeningProsjektperiode

april 2013
desember 2013
81923