Sissel Trygstad

Bruk av tvungen lønnsnemd 1990-2012

En undersøkelse av bruken av tvungen lønnsnemd i perioden 1990-2012 med sikte på å belyse ulike tema og problemstillinger knyttet til bruk av tvungen lønnsnemd og hvordan eventuelle endringer har skjedd over tid. Gjennomgang av avtaleinngåelse i Bring Warehousing.

Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2013:55
Åsmund Arup Seip


Eksterne forskere

Åsmund Arup Seip


Oppdragsgiver(e)

Arbeidsgiverforeningen SpekterProsjektperiode

november 2012
juni 2014
81892