Sissel Trygstad

Organisering i arbeidslivet

Fafo skal se på utviklingen innenfor arbeidsstyrken og organisasjonslandskapet i Norge.

Prosjektleder

Dag Olberg

Eksterne forskere

Dag Olberg

Oppdragsgiver(e)

Tekna

Prosjektperiode

september 2008
mars 2009
81490