Sissel Trygstad

Organisering i arbeidslivet

Fafo skal se på utviklingen innenfor arbeidsstyrken og organisasjonslandskapet i Norge.

Prosjektleder

Sissel C. Trygstad


Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Dag Olberg


Oppdragsgiver(e)

TeknaProsjektperiode

september 2008
mars 2009
81490