Sissel Trygstad

Det nye arbeidslivet og EUs arbeidslivsregime

Utredningsnotat om hvordan rammebetingelser fra EU/EØS kan påvirke norsk arbeidsliv, både direkte og indirekte. Notatet skal inneholde overordnede rammebetingelser, som f eks indre marked og et oversiktskart med beslutningsprosesser og tidslinje.

Prosjektleder

Sissel C. Trygstad


Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Anne Mette Ødegård


Oppdragsgiver(e)

Arbeidsgiverforeningen SpekterProsjektperiode

november 2007
januar 2008
81419