Sissel Trygstad

EEA Grants 2009-2014 Decent work and Tripartite Cooperation

Sissel skal skrive en rapport og samarbeide med Romania


Eksterne forskere

Inger Marie Hagen


Oppdragsgiver(e)

KSProsjektperiode

februar 2014
juni 2014
82022