Sissel Trygstad

Sykehjem og sykefraværsarbeid

Hvorfor har noen pleie- og omsorgsvirksomheter lavere sykefravær enn andre? Handlingsrommet for godt aykefraværsarbeid.


Eksterne forskere

Anne Inga Hilsen


Oppdragsgiver(e)

FARVE 14Prosjektperiode

april 2014
desember 2014
82028