Sissel Trygstad

Flexicurity - nordiske reguleringsregimer

Flexicurity - et relativt nytt begrep som sikter på å betegne et reguleringsregime som ivaretar både virksomhetens behov for fleksibilitet og arbeidstakernes behov for sikkerhet.

Prosjektleder

Sissel C. Trygstad

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Dag Olberg

Oppdragsgiver(e)

Finansforbundet

Prosjektperiode

januar 2007
februar 2008
81343