Sissel Trygstad

HK og utviklingen innen industri- og serviceområdet

Hensikten med prosjektet er å følge opp utviklingen de senere årene når det gjelder utvalgte problemstillinger og tema som ble studert i de tidligere prosjektene Omstillingene i industrien og industrifunksjonærene i HK og Standardoverenskomsten og lo kal lønnsdannelse.

Prosjektleder

Sissel C. Trygstad


Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Dag Olberg


Oppdragsgiver(e)

Handel og Kontor i NorgeProsjektperiode

september 2008
desember 2009
81489