Sissel Trygstad

HK og utviklingen innen industri- og serviceområdet

Hensikten med prosjektet er å følge opp utviklingen de senere årene når det gjelder utvalgte problemstillinger og tema som ble studert i de tidligere prosjektene Omstillingene i industrien og industrifunksjonærene i HK og Standardoverenskomsten og lo kal lønnsdannelse.

Prosjektleder

Dag Olberg

Eksterne forskere

Dag Olberg

Oppdragsgiver(e)

Handel og Kontor i Norge

Prosjektperiode

september 2008
desember 2009
81489