Sissel Trygstad

Kartlegging av AFP i arbeidslivet

Prosjektleder

Kristine Nergaard

Eksterne forskere

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

Akademikerne

Prosjektperiode

desember 2008
februar 2010
81514