Sissel Trygstad

Kommunikasjon (DAF)

kompetanseutvikling for Arbeidstilsynet på det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet - en undersøkelse av sammenhenger mellom kommunikasjonsbetingelser og arbeidsmiljø i offentlig sektor.

Prosjektleder

Sissel C. Trygstad


Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Sissel C. Trygstad


Oppdragsgiver(e)

Arbeidstilsynet v/N-P WedegeProsjektperiode

oktober 2004
desember 2006
81021