Sissel Trygstad

Lederlønnsforhandlinger i kommunal sektor

Prosjektet skal gi partene kunnskap om praksis og erfaringer fra de lokale lønnsforhandlingene for ledere etter Hovedtariffavtalen kap. 3.4.1 og 3.4.2 i kommuner og fylkeskommuner.Oppdragsgiver(e)

KS

FagforbundetProsjektperiode

oktober 2007
januar 2008
81404