Sissel Trygstad

Avtalt tid? Arbeidstid/Normalarbeidsdagen

Prosjektet skal se på overgripende trekk med utviklingen på arbeidstidsområdet. Og former for press mot normalarbeidsdagen.

Prosjektleder

Dag Olberg

Eksterne forskere

Dag Olberg

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

januar 2009
desember 2009
81539