Sissel Trygstad

Forretningsbasert regnskap i staten

Gjennom kvalitative intervjuer ønsker vi å få mer informasjon om hvordan tillitsvalgte og ledere i tre statlige virksomheter vurderer det nye regnskapssystemet. I TILLEGG SKAL REPRESENTANTER I DE RESPEKTIVE EIERDEPARTEMENT SAMT sTORTINGSPOLITIKERE IN TERVJUES OM ERFARINGER MED FORRETNINGSBASERT ELLER PERIODISERT REGNSKAP I STATEN.

Eksterne forskere

Sissel Trygstad

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

januar 2009
desember 2009
81526