Sissel Trygstad

Inn- og utleie av arbeidskraft

Første fase frem til Kongressen 2009 kartlegges den etablerte delen av bransjen, samt en innledende analyse av de reguleringspolitiske utfordringene, samt innspill til veivalg videre i etterkant av kongressen i 2009. Annen fase med hovedvekt på de us eriøse samt oppfølging av elementene i fase 1.

Prosjektleder

Sissel C. Trygstad


Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Anne Mette Ødegård


Oppdragsgiver(e)

LOProsjektperiode

januar 2009
mai 2010
81537