Sissel Trygstad

Uønsket deltid

Få økt kunnskap om omfanget av ufrivillig deltid i Vinmonopolet og Posten, og for deler av sykehus/sykehjemssektoren. Få kunnskap om økonomiske konsekvenser ved bruk av deltid for de samme virksomhetene.


Eksterne forskere

Leif Moland


Oppdragsgiver(e)

LOProsjektperiode

april 2009
desember 2009
81548