Sissel Trygstad

Arbeidstid i staten

Prosjektnotatet skisserer opplegg for et tredelt forskningsprosjekt om arbeidstidsordninger i staten. Hensikten er for det første å kartlegge hvilke arbeidstidsordninger som brukes, med særlig vekt på arbeidstid utenfor vanlig dagtid (skift, turnus, mv). Datagrunnlaget vil her være tilgjengelig statistikk.


Eksterne forskere

Åsmund Arup Seip


Oppdragsgiver(e)

LOProsjektperiode

februar 2008
mars 2010
81445