Sissel Trygstad

LOFU11 - NAV - en fyrlykt for IA-arbeid i omstilling

Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2015:09
Anne Inga Hilsen og Lise Lien


Eksterne forskere

Anne Inga Hilsen


Oppdragsgiver(e)

LOProsjektperiode

mars 2011
desember 2013
81725