Sissel Trygstad

Medlemsundersøkelse for Utdannindgforbundet 2007

Medlemsundersøkelse for Utdanningsforbundet.Tema er blant annet forventninger til medleskap,synspunkter på forbundets politikk,deltakelse i lokale aktiviteter og bruken av forbundets ulike informasjonskanaler.Undersøkelsen er fra 2004,og vi skal anal ysere utvikling over tid og status per 2007.


Eksterne forskere

Kristine Nergaard


Oppdragsgiver(e)

UtdanningsforbundetProsjektperiode

september 2007
desember 2008
81394