Sissel Trygstad

Institusjonelle endringer i demokratiske samfunn

Prosjektleder

Sissel C. Trygstad


Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Sissel Trygstad


Oppdragsgiver(e)

UiO, Institutt for Sosiologi og SamfunnsgeografiProsjektperiode

oktober 2012
81881