Sissel Trygstad

Regionalisering


Eksterne forskere

Bård Jordfald


Oppdragsgiver(e)

LO StatProsjektperiode

januar 2006
desember 2007
81214