Sissel Trygstad

Regionalisering

Eksterne forskere

Bård Jordfald

Oppdragsgiver(e)

LO Stat

Prosjektperiode

januar 2006
desember 2007
81214