Sissel Trygstad

Samarbeidsordningen i Helse Øst RHF

Prosjektleder

Sissel C. Trygstad


Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Sissel Trygstad


Oppdragsgiver(e)

Helse Øst RHFProsjektperiode

april 2004
juni 2004
80980