Sissel Trygstad

Studentmedlemmer i LO

Analyse av studentmedlemmer i LO


Eksterne forskere

Bård Jordfald


Oppdragsgiver(e)

LOProsjektperiode

mai 2008
desember 2009
81461