Sissel Trygstad

Varsling

Hva er varsling, hva er kritikkverdige forhold, og hva gjør man når man kommer i en varslersituasjon.

Prosjektleder

Sissel C. Trygstad

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Sissel C. Trygstad

Oppdragsgiver(e)

Tekna

Prosjektperiode

januar 2009
mai 2009
81538