Gudmund Hernes
Gudmund Hernes
Professor

    Utdanning:

    Ph.D. Johns Hopkins University 1966-1971, Sociology


Arbeidsområder:

Corporate Governance, levekår, utdanning, helse og forholdet mellom privat og offentlig sektor

+47 99374951
Gudmund Hernes
Klimapolitikk i den nordiske modellen
NordMod2030. Delnotat 3
Fafo-notat 2014:19
Olav Elgvin og Gumund Hernes
Fafo-rapport 2014:41
Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes
Fafo-rapport 2012:02
Mona Bråten (red.)
Omstilling i norske virksomheter
Fafos Rådsprogram 2009–2011
Fafo-rapport 2011:26
Gudmund Hernes
Gull av gråstein
Tiltak for å redusere frafall i videregående opplæring
Fafo-rapport 2010:03
Gudmund Hernes
Arbeidsliv og privatliv – linjer og vyer
Delrapport 7 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv
Fafo-rapport 2009:34
Gudmund Hernes and Jon Erik Dølvik
From Financial Crisis towards a Coherent Agenda for Decent Work and Sustainable Globalization
Background paper for Coherence and Accountability Forum, ILO, Geneva, 11 June 2009
Fafo-report 2009:25
Inger Lise Skog Hansen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes og Åsmund Arup Seip
Det norske IKT-samfunnet – scenarier mot 2025
Sluttrapport i prosjektet IKT og samfunnsutvikling. Et fellesprosjekt mellom Econ Pöyry og Fafo
Fafo-rapport 2009:08
Gudmund Hernes
Arbeidsliv og privatliv – det historiske bakteppet
Delrapport 1 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv
Fafo-rapport 2008:39
Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Magne Bråthen og Jørgen Svalund
Varsel om vekst?
Fremtidsbilder av olje- og gassvirksomhet i Nord-Norge
Fafo-rapport 2007:36
Gudmund Hernes
Med på laget
Om New Public Management og sosial kapital i den norske modellen
Fafo-rapport 2007:09
Magne Bråthen, Anne Britt Djuve, Tor Dølvik, Kåre Hagen, Gudmund Hernes, Roy A. Nielsen
Levekår på vandring
Velstand og marginalisering i Oslo
Fafo-rapport 2007:05
Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2007:19
Gudmund Hernes
Den norske mikromodellen
Virksomhetsstyring, partssamarbeid og sosial kapital. Fafos Rådsprogram 2006-2008
Fafo-notat 2006:25
Gudmund Hernes and Knud Knudsen
Lithuania
Living Conditions. A Sociological Study
Fafo-rapport 129
Gudmund Hernes og Knud Knudsen
Svart på hvitt
Norske reaksjoner på flyktninger, asylsøkere og innvandrere
Fafo-rapport 109
Gudmund Hernes og Kristine Nergaard
Oss i mellom
Konstitusjonelle former og uformelle kontakter Storting - Regjering
Fafo-rapport 090
Gudmund Hernes
Andre Fafo-utgivelser
Jon Erik Dølvik, Øivind Danielsen og Gudmund Hernes
Kluss i vekslinga
Fritid, idrett og organisering
Fafo-rapport 080
Martin Eide og Gudmund Hernes
Død og pine!
Om massemedia og helsepolitikk
Fafo-rapport 073
Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen
Fafo-rapport 060
Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen
Fast i fisken?
Fiskerinæringens markedsmuligheter, styringsproblemer og innovasjonsevne
Fafo-rapport 059
Tom Colbjørnsen, Arvid Fennefoss, Gudmund Hernes
Så samles vi på valen … ?
En rapport fra Fafos organisasjonsundersøkelse
Fafo-rapport 043
Gudmund Hernes og Atle Marøen
Fagbevegelsen og arbeidslivet
Data og diagrammer 1985-86
Fafo-rapport 042
Audun Gleinsvik og Gudmund Hernes
Fafo-rapport 011
Tom Colbjørnsen og Gudmund Hernes
I ditt ansikts sved
Om ulikheter i arbeidsmiljø
Fafo-rapport 009

Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Gudmund Hernes og Jon M. Hippe

Hamskifte. Den norske modellen i endring

Gudmund Hernes og Jon M. Hippe

Kollektivistisk individualisme. Epilog

Gudmund Hernes og Jon M. Hippe

Ulikhet, effektivitet og rettferdighet

Gudmund Hernes, Bjørne Grimsrud og Jon M. Hippe

Samarbeid for utvikling
Partssamarbeid, sosial kapital og utvikling av bedrifter og virksomheter