Hege Marie Gjefsen
+47 47315635
Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2020:09

Prosjekter

Prosjektleder: Torgeir Nyen

Prosjektleder: Karen Evelyn Hauge, Frischsenteret
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter