Heidi Nicolaisen

Konsekvenser av nytt permitteringsregelverk

Kartlegging av effekten av det nye permitteringsregelverket i industri-, bygg- og anleggsbransjen.

Prosjektleder

Heidi Nicolaisen

Prosjektdeltaker(e)

Heidi Nicolaisen

Eksterne forskere

Heidi Nicolaisen

Oppdragsgiver(e)

Norsk Arbeidsmandsforbund

Prosjektperiode

august 2004
desember 2004
80999