Helga Hiim Stålhane
Helga Hiim Stålhane
Gjesteforsker/stipendiat

    Utdanning:

    Phd-stipendiat i sosiologi ved Universitetet i Stavanger. Mastergrad fra San Diego State University.