Inger Lise Skog Hansen

Barnevern fosterhjemssatsing

Eksterne forskere

Arne Backer Grønningsæter

Oppdragsgiver(e)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdep.

Prosjektperiode

januar 2009
mars 2014
81610