Inger Lise Skog Hansen

Bidrar trainee-ordninger til holdningsendringer

Oppdragets formål er å fremskaffe kunnskap om trainee-program bidrar til kunnskaps- og /eller holdningsendring overfor personer med nedsatt funksjonsevne.

Prosjektleder

Inger Lise Skog Hansen

Prosjektdeltaker(e)

Inger Lise Skog Hansen

Eksterne forskere

Inger Lise Skog Hansen

Oppdragsgiver(e)

Helsedirektoratet

Prosjektperiode

desember 2008
august 2009
81508