Inger Lise Skog Hansen

Bolig, helse og sosial ulikhet

Fafo skal utarbeide en kunnskapsoversikt for forskning om bolig, helse og sosial ulikhet.

Eksterne forskere

Arne Backer Grønningsæter

Oppdragsgiver(e)

Helsedirektoratet

Prosjektperiode

desember 2009
juni 2010
81614