Inger Lise Skog Hansen

Tjenestebehov i bolig for personer med psykiske lidelser

Fafo skal gjennomføre en brukerundersøkelse om bo- og tjenestebehov blant personer med psykiske lidelser.

Prosjektleder

Inger Lise Skog Hansen

Prosjektdeltaker(e)

Inger Lise Skog Hansen

Eksterne forskere

Inger Lise Skog Hansen

Oppdragsgiver(e)

Helsedir (bruk 13839 v fakt)

Prosjektperiode

november 2005
mars 2006
81111