Inger Lise Skog Hansen

Innovasjon i boligsosialt arbeid

Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2013:49
Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem og Vidar Bakkeli

Oppdragsgiver(e)

Husbanken Region Midt-Norge

Prosjektperiode

mai 2014
november 2013
81921