Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Hanne Cecilie Kavli
| +47 40067739

Seniorforsker

    Cand. polit., statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Forskningstema
Hanne Cecilie Kavli

Kavli, H. C., Nicolaisen, H. & Jensen, R. S. (2019). Introduction. Chapter 1 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Hanne C. Kavli, Heidi Nicolaisen & Ragnhild Steen Jensen

Kavli, H. C., Nicolaisen, H. & Trygstad, S. (2019). Dualist employer responses to national regulations – the case of the Norwegian health care industry, Chapter 4 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Hanne C. Kavli, Heidi Nicolaisen & Sissel Trygstad

Kavli, H. C. & Nilsen, R. A. (2019). Stepping in or stepping out? Immigrant women at work in Norway. Chapter 12 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Hanne C. Kavli & Roy Nilsen

Kavli, H. C. & Nicolaisen, H. (2019). The dualization of part-time work. Conclusions and further perspectives. Chapter 13 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Hanne C. Kavli & Heidi Nicolaisen

Djuve, A. B. & Kavli, H. C. (2018). Refugee integration policy the Norwegian way – why good ideas fail and bad ideas prevail. Transfer – European Review of Labour and Research.

Anne Britt Djuve & Hanne C. Kavli

Hagelund, A. & Kavli, H. C. (2017). Integration. In B. Greve (ed.), Handbook of Social Policy Evaluation (pp 383-402). Edward Elgar Publishing.

Anniken Hagelund and Hanne Cecilie Kavli

Nicolaisen, H. & Kavli, H. C. (2016). Integrert eller marginalisert? Innvandrede kvinner i norsk arbeidsliv. Tidsskrift for samfunnsforskning 2016/4.

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

Djuve, Anne Britt and Hanne C. Kavli (2015): Facilitating User Influence in Activation Programs: When Carers and Clerks meet Pawns and Queens. Journal of Social Policy, Volume 44, Issue 02, April 2015, pp 235-254

Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli
Kavli, Hanne C. (2015): Adapting to the Dual Earner Family Norm? The Case of Immigrants and Immigrant Descendants in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies, 41(5).
Hanne Cecilie Kavli
Djuve, A.B, A. Hagelund og H. Kavli (2015): Dialogbasert sykefraværsoppfølging blant innvandrede arbeidstakere. Søkelys på Arbeidslivet 1/2015.
Djuve, AB, Anniken Hagelund og H.Kavli

Djuve, Anne Britt, Anniken Hagelund og Hanne Kavli (2012): Innvandrede kvinner i kvalifisering. Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange. Kapittel 5 i Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.) Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjon og velferdsstaten. Universitetsforlaget. 2012

Anne Britt Djuve, Anniken Hagelund og Hanne Kavli

Kavli, Hanne (2012). Verdier på vandring. Arbeidsdeling i innvandrede familier. Kapittel 12 i Ellingsæter og Widerberg (red.) Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver. Gyldendal Akademisk. 2012

Hanne Cecilie Kavli

Hagelund, Anniken, Kavli, Hanne Cecilie og Reegård, Kaja (2012). «Å bytte lag». Deltakere og deltakelse på statsborgerseremonier. I: Olav Aagedal (red.), Statsborgarseremoniar i Skandinavia. Fagbokforlaget. 2012

Anniken Hagelund, Hanne Cecilie Kavli og Kaja Reegård

Hagelund, Anniken og Hanne C. Kavli (2011): If work is out of sight. Activation and citizenship for new refugees. In: Journal of European Social Policy. Volume 19, number 3, Sage publications. 2011

Anniken Hagelund og Hanne C. Kavli

Fløtten, T. & Kavli, H. C. (2009). Barnefattigdom og sosial deltakelse. Kap. 6 i T. Fløtten (red.), Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Tone Fløtten og Hanne Cecilie Kavli

Eldring, Line, Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og May-Len Skilbrei (2009). Krise for alle? Finanskrisas konsekvenser for ulike typer av innvandrere? Integreringskart 2009, s 68-79 i «Integreringskart 2009 – Integrering i økonomiske nedgangstider». IMDi-rapport 7:2009.

Line Eldring, Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og May-Len Skilbrei

Kavli, Hanne C (2008): Introduksjon av nyankomne flyktninger og innvandrere i Danmark, Sverige og Norge, Søkelys på arbeidslivet. Nummer 1. 2008

Hanne C. Kavli

Djuve, Anne Britt og Kavli, Hanne C. (2007): Velferdsstatens skreddere. I Tidsskrift for Velferdsforskning.

Djuve, Anne Britt and Hanne C. Kavli (2007): Integreringspolitikk i endring. Kap 8 i Dølvik et.al: Hamskifte. Den norske modellen i endring. Gyldendal Akademisk.

Kavli, Hanne C. (2004): Familiepolitiske dilemma i det flerkulturelle samfunnet. Kap 9 i Anne Lise Ellingsæter og Arnlaug Leira (red.), Velferdsstaten og familien. Utfordringer og dilemmaer. Gyldendal Akademisk.

Heidar, K. M., Pettersen, H. & Svåsand, L. G. (1997). Norske partiers internasjonale kontakter. Kapittel 3 i K. M. Heidar & L. G. Svåsand (red.), Partier uten grenser? Tano Aschehoug.

Knut Martin Heidar, Hanne Pettersen & Lars G Svåsand

Heidar, K. M., Pettersen, H. & Svåsand, L. G. (1997). Transnasjonale partiføderasjoner. Kapittel 2 i K. M. Heidar & L. G. Svåsand (red.), Partier uten grenser? Tano Aschehoug.

Knut Martin Heidar, Hanne Pettersen & Lars G Svåsand

Kavli, Hanne C. (2006): Med rett til å lære. Det offentlige kvalifiseringsregimet for innvandrere og flyktninger, s. 25-34 i Integreringskart 2006. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 2006

2016

Hvorfor tar vi ikke i bruk innvandreres kompetanse i arbeidslivet

Kavli, Hanne C. (2016). Hvorfor tar vi ikke i bruk innvandreres kompetanse i arbeidslivet? Foredrag og debatt på VOX-arrangement under Arendalsuka. 18 august.

Hanne C. Kavli

2016

Innvandrerkvinner faller ut av arbeidsmarkedet-intervju Kilden

Nicolaisen, Heidi og Hanne C. Kavli (2016). Innvandrede kvinner faller ut av arbeidsmarkedet igjen. Intervju i Kilden. Prosjekt og foreløpige funn. 17 mars.

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

2016

Innvandrerkvinner og deltidsstillinger- Dagsnytt Atten

Kavli, Hanne C. (2016). Nrk Dagsnytt Atten. Om Innvandrerkvinner og deltidsstillinger. 18 mars.

Hanne C. Kavli

2016

Integrering gjennom arbeid

Kavli, H. C. (2016). Integrering gjennom arbeid. Foredrag på fagdag i Nes kommune, Akershus. 9.mars.

Hanne C. Kavli

2016

En fot innenfor

Nicolaisen, Heidi og Hanne C. Kavli (2016). En for innenfor? Innvandrede kvinner og deltidsarbeid. Foredrag for LO’s likestillingspolitiske utvalg, LO. 19 april

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

2015

Integrering av innvandrere – hvordan går det egentlig
Hanne C. Kavli (2015). Integrering av innvandrere – hvordan går det egentlig? Foredrag på Gjøvik på arrangement i regi av Pensjonistuniversitetet. 12 november
Hanne C. Kavli

2015

Kan ikke, vil ikke, får ikke? Innvandrede kvinner og norsk arbeidsliv.
Hanne C. Kavli (2015). Kan ikke, vil ikke, får ikke? Innvandrede kvinner og norsk arbeidsliv. Foredrag på konferansen «Slik lykkes vi med sysselsetting av innvandrere» i regi av JobbAktiv, Gardermoen. 11 november
Hanne C. Kavli

2015

Helt integrert? Deltidsarbeid blant innvandrede kvinner
Nicolaisen, Heidi og Hanne C. Kavli (2015). Helt integrert? Deltidsarbeid blant innvandrede kvinner. Foredrag på FARVE-konferansen 2015, Scandic Fornebu. 29 oktober
Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

Innvandrerkvinner og norsk arbeidsliv

Kavli, Hanne C. (2016). Innvandrerkvinner og norsk arbeidsliv. Foredrag og spørsmål under Arendalsuka, Fafo-arrangement på MS-sjøkurs. 17 august.

Hanne C. Kavli

Innvandrernes kompetansenivå og forutsetninger

Kavli, Hanne C. (2016). Innvandrernes kompetansenivå og forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet. Foredrag på konferanse i regi av KS og fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Hell hotell. 16 mars.

Hanne C. Kavli

2016

En liste til besvær.

Kavli, H. C. (2016). En liste til besvær. Kommunal rapport, 2. juni. (Commentary on government white paper on immigrant integration)

Hanne C. Kavli

2016

Immigrant women fall out labour market again-interview Kilden

Nicolaisen, Heidi and Hanne C. Kavli (2016). Immigrant women fall out labour market again. Interview in Kilden. Translated. 17 mars.

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

2016

Tar utdanning – kommer i jobb

Kavli, H. C. (2016). Tar utdanning – kommer i jobb. Kommunal rapport, 3. november.  (The litmus-test on integration – about immigrant descendants)

Hanne C. Kavli

2016

Skredder uten tråd

Kavli, H. C. (2016). Skredder uten tråd. Kommunal rapport, 15. august. (Concerning street-level bureaucrats in integration programs)

Hanne C. Kavli

2016

En fot innenfor er ikke nok

Hanne C. Kavli, 15 mars 2016. Kronikk i Kommunal rapport. «En fot innenfor er ikke nok».

Hanne Kavli

2015

Et farvel til frivilligheten?
Djuve, A. B., Kavli, H. C. & Sønsterudbråten (2015, 20. oktober) Et farvel til frivilligheten? Dagsavisen
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli og Silje Sønsterudbråten

2014

Kan ikke, vil ikke, får ikke?
Kavli, H. C. (2014, februar) Kan ikke, vil ikke, får ikke? LO aktuelt
Hanne Cecilie Kavli

2013

For få i arbeid
Kavli, H. C. (2013, 15. oktober) For få i arbeid. Aftenposten
Hanne Cecilie Kavli

2010

IA – ekskludering i praksis
Haualand, H. & Kavli, H. C. (2010, 5. juli) IA – ekskludering i praksis? Dagsavisen
Hilde Haualand og Hanne Cecilie Kavli

2010

Nye utfordringer – gamle løsninger
Kavli, H. C. & Skilbrei, M-L. (2010, 8. mars) Nye utfordringer – gamle løsninger. Dagbladet
Hanne Cecilie Kavli og May Len Skilbrei

2005

Tre råd til Hansen
Djuve, A. B. & Kavli, H. C. (2005, 7. november) Tre råd til Hansen. Verdens Gang
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

2001

Frivillig integrering?
Djuve, A. B., Kavli, H. C. & Østberg, T. (2001, 19. desember). Frivillig integrering? Dagbladet
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli & Tina Østberg

2015

Marginalized or normalized?

Kavli, H. C. & Nicolaisen, H. (2015). Marginalized or normalized? Working time patterns among immigrant women in Norway. Paper presented at the 12th Conference of the European Sociological Association 2015, 25 – 28 August 2015 in Prague, Czech Republic.

Hanne C. Kavli and Heidi Nicolaisen

2007

Integrering i Danmark, Sverige og Norge: Felles utfordringer – like løsninger?
Djuve, A.B. og H.C. Kavli (2007), Integrering i Danmark, Sverige og Norge: Felles utfordringer – like løsninger? Tema Nord 2007:575. Nordisk Ministerråd
Anne Britt Djuve og Hanne Kavli

2007

Felles utfordringer – like løsninger?
Djuve, A. B. & Kavli, H. C. (2007). Felles utfordringer – like løsninger? Integrering i Danmark, Sverige og Norge. TemaNord.
Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli