Ansatte
Ingunn Bjørkhaug

Forsker

    Master, International Community Health, University of Oslo

Forskningstema:
Sahel og Afrika sør for Sahara, Fred og stabilitet, Vold og konflikter, Global helse

Flyktninger, seksualisert vold, Afrika

+47 95739695
Ingunn Bjørkhaug and Morten Bøås
Fafo-report 2014:39
Ingunn Bjørkhaug, May-Len Skilbrei og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2013:19
Ingunn Bjørkhaug, Anne Hatløy, Tewodros Kebede, Huafeng Zhang
Fafo-report 2012:21
Tewodros Kebede, Anne Hatløy, Huafeng Zhang, Ingunn Bjørkhaug
Fafo-report 2012:20
Huafeng Zhang, Ingunn Bjørkhaug, Anne Hatløy, Tewodros Kebede
Fafo-report 2012:19
Anne Hatløy, Tewodros Kebede, Huafeng Zhang, Ingunn Bjørkhaug
Fafo-report 2012:18