Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Kristine Nergaard

Forskningskoordinator

    Cand. polit.

Forskningstema:
Arbeidstid, Tariffavtaler og lovreguleringer, Ansettelsesformer, Lønn og lønnsdannelse, Organisering i arbeidslivet

Ansettelsesforhold, fagbevegelse, fagorganisering, kollektiv organisering, lov- og avtaleverk, lønnsforhandlinger

+47 41562363

Alsos, K., Nergaard, K., Van Den Heuvel, A. (2019). Collective bargaining as a tool to ensure a living wage. Experiences from the Nordic countries. Transfer: European Review of Labour and Research.

Kristin Alsos, Kristine Nergaard, Andreas Van Den Heuvel

Bryson, A., Dale-Olsen, H. & Nergaard, K. (2019). Gender differences in the union wage premium? A comparative case study. European Journal of Industrial Relations.

Bryson, A., Dale-Olsen, H., & Nergaard, K.

Nätti, J. & Nergaard, K. (2019). Dualization or normalisation of part-time work in the Nordic countries: work insecurity and mobility over time. Chapter 9 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Nätti, J. and K. Nergaard.

Alsos, K. & Nergaard, K. (2019). Lockout som kampmiddel i moderne arbeidskonflikter. Arbeidsrett 01 / 2019 (Volum 16).

Kristin Alsos og Kristine Nergaard

Trygstad, S., Larsen, T. P. &  Nergaard, K. (2018). Dealing with austerity and migration in the northern European cleaning sector: Social partner strategies to strengthen wage floors. European Journal of Industrial Relations.

Sissel Trygstad, Trine P. Larsen & Kristine Nergaard

Nergaard, K. (2016). Arbeidstakersidens organisasjonsstruktur i et historisk perspektiv. I B. J. Mulder et al. (red.), Festskrift til Stein Evju. Universitetsforlaget.

Kristine Nergaard

Hippe, J. M. & Nergaard, K. (2016). Nordisk arbeidsliv: Modell under press. I I. Frønes & L. Kjølsrød (red.), Det norske samfunn. Bind 2. 7. utg. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Jon M. Hippe og Kristine Nergaard

Nergaard, K. (2016). Utbredelsen av deltid og ulike arbeidstidsordninger. I K. Ingstad (red.), Turnus som fremmer heltidskultur. Gyldendal Norsk Forlag.

Kristine Nergaard

Nergaard, K. (2016). Framvekst og etablering av en offentlig meklingsinstitusjon. I N. T. Dalseide (red.), Fred er dog det beste. Riksmekleren gjennom hundre år. Pax Forlag.

Kristine Nergaard

Andersen, S. K, Ibsen, C. I., Alsos, K., Nergaard, K. & Sauramo, P. (2015). Changes in wage policy and collective bargaining in the Nordic countries – comparision of Denmark, Finland, Norway and Sweden. I G. Van Gyes & T. Schulten, T. (red.), Wage bargaining under the new European Economic Governance. Alternative strategies for inclusive growth. Brussels: ETUI.

Andersen, S. K, Ibsen, C. I., Alsos, K., Nergaard, K. & Sauramo, P.

Nergaard, K., Barth, E. & Dale-Olsen, H. (2015). Lavere organisasjonsgrad, et spørsmål om nykommere? Søkelys på arbeidslivet, 01-02 / 2015 (Volum 32).

Kristine Nergaard, Erling Barth og Harald Dale-Olsen

Bratsberg, B., Dølvik, J. E., Nergaard, K. & Raaum, O. (2015). Arbeidsinnvandring, rekruttering og fleksibilitet. Kapittel 3 i H. Dale-Olsen (red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Bernt Bratsberg, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Oddbjørn Raaum

Nergaard, K., Barth, E. & Dale-Olsen, H. (2015). Organisasjonsgraden på arbeidstakersiden – hvordan påvirkes denne av endringene i arbeidslivet? Søkelys på arbeidslivet nr 1 2015.

Kristine Nergaard, E. Barth & H. Dale-Olsen

Barth, E. & Nergaard, K. (2015). Kollektive partsforhold: status quo eller endring? I H. Dale-Olsen (red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Oslo: Gyldendal Akademisk.

E. Barth og Kristine Nergaard

Nergaard, K. & Hansteen, C. (2015). Tvister om valg av tariffavtale og om organisasjonsgrenser. Arbeidsrett, 12(1), 100–121.

Kristine Nergaard og C. Hansteen

Furåker, B., Nergaard, K. & Saloniemi, A. (2014). Lock-in Patterns among Employees: A Nordic Comparison. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 30(4), 435–458.

Bengt Furåker, Kristine Nergaard og Antti Saloniemi

Nergaard, K (2014). Social Democratic Capitalism. I A. Wilkinson, G. Wood & R. Deeg (red.), The Oxford Handbook of Employment Relations. Oxford: Oxford University Press.

Kristine Nergaard

Nergaard, K. & Trygstad, S. (2013) «Felles ansvar for...» Partsamarbeid for arbeidervern og gode arbeidsplasser. I Arbeidsdepartementet 100 år. Oslo: Arbeidsdepartementet.

Kristine Nergaard & Sissel C. Trygstad
Nergaard, K. & Dølvik, J. E. (2011). Variable pay, collective bargaining and trade unions: A comparison of machinery and banking companies in Norway. Economic and Industrial Democracy, 1–27
Kristine Nergaard og Jon Erik Dølvik
Nergaard, K., Dølvik, J. E. & Nicolaisen, H. (2009). Lønnssystemer med variable elementer. Søkelys på arbeidslivet, 2.
Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik og Heidi Nicolaisen
Nergaard, K., Dølvik, J. E., Marginson P.,  Bechter, B. & Díaz, J. A. (2009). Engaging with variable pay: Metal worker responses in a comparative perspective. European Journal of Industrial Relations, 15(2), 125–146.
Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik, Paul Marginson, Juan Arasanz Díaz og Barbara Bechter

Traxler, F.,  Arrowsmith, J.,  Nergaard, K. & López-Rodó, J. M. M. (2008). Variable Pay and Collective Bargaining: A Cross-National Comparison of the Banking Sector. Economic and Industrial Democracy, 29, 406-431.

Franz Traxler, Jim Arrowsmith, Kristine Nergaard og Joaquim M. Molins López-Rodó

Nergaard, K. & Stokke, T. Aa. (2007). The puzzles of union density in Norway. Transfer, 4.

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Nergaard, K. & Stokke, T. Aa.  (2007). Har den norske forhandlingsmodellen overlevd? I J. E. Dølvik, T. Fløtten, G. Hernes & J. M. Hippe (red.), Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Nergaard, K. & Stokke, T. Aa. (2006). Tariffavtale, ferie og lønn. Søkelys på arbeidsmarkedet, 2, 259-268.

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Nergaard, K. (2005). Finnes den fleksible bedrift? I E. Døving & Å. Johnsen (red.), Organisasjonsteori på norsk? Fagbokforlaget.

Kristine Nergaard

Nergaard, K. & Stokke, T. (2005). Organisasjoner og tariffavtaler. I H. Torp (red), Nytt arbeidsliv. Oslo: Gyldendal.

Kristine Nergaard og T. Stokke

Nergaard, K. (2005). Norway: Adapting Slowly. I J. Waddington (red.), Restructuring Representation. The Merger Process and Trade Union Structural Development in Ten Countries. Peter Lang Publishing Group.

Kristine Nergaard

Nergaard, K. (2004). Midlertidig ansatte i norsk arbeidsliv. Søkelys på arbeidsmarkedet, 2.

Kristine Nergaard

Nergaard, K. & Svendsen, E. (2002). Fagorganisering blant ikke-vestlige innvandrere. Søkelys på arbeidsmarkedet, 1.

Kristine Nergaard og Elin Svendsen

Nergaard, K. (1988). Tingmenn og talsmenn. Tidsskrift for samfunnsforskning, 29.

Kristine Nergaard

Nergaard, K. & Rasch, B. E. (1988). Stortingets makt gjennom politikkutforming og politikkformulering. Tidsskrift for samfunnsforskning, 29.

Kristine Nergaard og Bjørn Erik Rasch

Nergaard, K. (1987). Stortinget og interessegruppene: forholdet mellom den korporative kanal og den numeriske kanal til innflytelse». Statsvetenskaplig Tidskrift, 1987:4.

Kristine Nergaard

2019

Getting and staying together: 100 years of social dialogue and tripartism in Norway

Alsos, K., Nergaard, K. & Trygstad, S. C.  (2019). Getting and staying together: 100 years of social dialogue and tripartism in Norway. International Labour Organization.

Kristin Alsos, Kristine Nergaard & Sissel C. Trygstad

2019

Getting and staying together: 100 years of social dialogue and tripartism in Norway

Alsos, K., Nergaard, K. & Trygstad, S. C. (2019). Getting and staying together: 100 years of social dialogue and tripartism in Norway. International Labour Organization.

Kristin Alsos, Kristine Nergaard & Sissel C. Trygstad

2018

Lönebildningen i de skandinaviska länderna

Alsos, K. & Nergaard, K. (2018). Lönebildningen i de skandinaviska länderna. Rapport. 6F – fackförbund i samverkan.

Kristin Alsos & Kristine Nergaard

2017

Organisering av uorganiserte

Steen, A. H., Nergaard, K. & Drange, I. (2017). Organisering av uorganiserte. AFI FoU-resultat 2017:06.

Arild H. Steen, Kristine Nergaard & Ida Drange

2016

Entwicklung der Lohnpolitik und Tarifverhandlungen in den nordischen Ländern

Andersen, S. K., Ibsen, C. L., Alsos, K., Nergaard, K. & Sauramo, P. (2016). Entwicklung der Lohnpolitik und Tarifverhandlungen in den nordischen Ländern – Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden im Vergleich. I T. Müller, T. Schulten & G. Van Gyes (red.), Lohnpolitik unter europäischer »Economic Governance« Alternative Strategien für inklusives Wachstum. VSA: Verlag Hamburg.

Søren Kaj Andersen/Christian Lyhne Ibsen/Kristin Alsos/Kristine Nergaard/Pekka Sauramo

2015

Norge – tariffavtale og lovregulering i samspill
Alsos, K. & Nergaard, K. (2015). Norge – tariffavtale og lovregulering i samspill. I De Nordiske Arbejdsmarkedsmodeller – i Global Konkurrence. Foreningen Norden.
Kristin Alsos og Kristine Nergaard

2014

Trade Unions in Norway
Nergaard, K. (2014). Trade Unions in Norway. Coordinated Wage Bargaining and Workplace Level Codetermination. Friedrich Ebert Stiftung.
Kristine Nergaard

2010

Mobility in and out of part-time work
Nergaard, K. (2010). Mobility in and out of part-time work. I Labour Market Mobility in Nordic Welfare States. TemaNord 2010:515.
Kristine Nergaard

2010

Mobility in and out of part-time work

Nergaard, K. (2010). Mobility in and out of part-time work. I T. Berglund, Labour Market Mobility in Nordic Welfare States. TemaNord 2010:515.

Kristine Nergaard

2005

Midlertidige ansettelser som forskningsfelt
Nergaard, K. (2005). Midlertidige ansettelser som forskningsfelt. I P. Schøne (red.), Det nye arbeidsmarkedet. Kunnskapsstatus og problemstillinger. Norges forskningsråd.
Kristine Nergaard

2005

Internasjonalisering og fagorganisering. En undersøkelse av de nordiske fagforbundenes internasjonale arbeid
Nergaard, K. & Dølvik, J. E. (2005). Internasjonalisering og fagorganisering. En undersøkelse av de nordiske fagforbundenes internasjonale arbeid. Saltsa Report No. 2.
Kristine Nergaard og Jon Erik Dølvik

2003

Norge: Pragmatisk tilpasning
Nergaard, K. (2003). Norge: Pragmatisk tilpasning. I S. K.  Andersen (red.), EU og det nordiske spil om lov og aftale. De nordiske lande og de europæiske aftaler/direktiver om deltid og tidsbegrærnset ansettelse. SALTSA Report NO 2.
Kristine Nergaard

2000

Norway
Nergaard, K. (2000). Norway. I G. Fejertag (red.), Collective bargaining in Europe 1998-1999. ETUI Brussels .
Kristine Nergaard

1998

Norway
Nergaard, K. & Stokke, T. Aa. (1998). Norway. I G. Fejertag (red.), Collective bargaining in Western Europe 1997-1998. ETUI Brussels.
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

1997

Norway
Nergaard, K. (1997). Norway. I G. Fejertag (red.), Collective bargaining in Western Europe 1996-1997. ETUI Brussels.
Kristine Nergaard

2018

Svårt att hitta en rättvis lönemodell i Norden

Alsos, K. & Nergaard, K. (2018). Svårt att hitta en rättvis lönemodell i Norden. Kronikk i Arbetet.

Kristin Alsos & Kristine Nergaard

2016

Hotellstreiken kan tvinge frem ny praksis for lønnsnemnd.

Nergaard, Kristine og Kristin Alsos (2016). Hotellstreiken kan tvinge frem ny praksis for lønnsnemnd. Aftenposten. 2. mai.

Kristine Nergaard og Kristin Alsos

2016

Experts oppsigelse av tariffavtalen kan gi flere konflikter

Nergaard, Kristine (2016). Experts oppsigelse av tariffavtalen kan gi flere konflikter. Aftenposten. 6.april.

Kristine Nergaard

2015

Samarbeidsmodellen i oppløsning?

Trygstad, S. & Nergaard, K. (2015). Samarbeidsmodellen i oppløsning? Dagsavisen, 28. august.

Sissel Trygstad og Kristine Nergaard

2015

Hvem har slått på autopiloten?
Trygstad, S. & Nergaard, K. (2015). Hvem har slått på autopiloten? Dagsavisen, 10. september.
Sissel Trygstad og Kristine Nergaard

2015

Fagorganisering i norsk arbeidsliv

Nergaard, K. (2015). Fagorganisering i norsk arbeidsliv. Samtiden nr 1 2015.

Kristine Nergaard

2014

Offer for egen suksess?
Dølvik, J. E. & Nergaard, K. (2014). Offer for egen suksess? DN, 9. april.
Jon Erik Dølvik og Kristine Nergaard

2013

Hva er problemet?
Nergaard, K. & Nicolaisen, H. (2013). Hva er problemet? Kronikk. DN, 18. desember.
Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen

2011

Ufrivillig deltid – også et problem i privat sektor
Nergaard, K. & Bråten, M. (2011). Ufrivillig deltid – også et problem i privat sektor. Kronikk. FriFagbevegelse.no, 15. september.
Kristine Nergaard og Mona Bråten

2013

Det kollektive arbeidslivet
Stokke, T. Aa. , Nergaard, K. & Evju, A. (2013). Det kollektive arbeidslivet.  Organisasjoner, tariffavtaler og lønnsoppgjør. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget.
Stein Evju, Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

2010

Temporary layoffs – saving jobs or delaying readjustments?
Nergaard, K. (2010). Temporary layoffs – saving jobs or delaying readjustments? Peer Review on “Employment measures to tackle the economic downturn: Short time working arrangements / partial activity schemes”. France, 27 - 28 September.
Kristine Nergaard