Jon Erik Dølvik
Jon Erik Dølvik
Forsker I

    Utdanning:

    Dr. philos., magister i sosiologi, Universitetet i Oslo.


Arbeidsområder:

Arbeidslivsorganisering, arbeidsmigrasjon, europeisk integrasjon, globalisering, nordisk modell, fagbevegelse, lønnsdannelse.

Forskningstema:

Organisering og tariffavtaler | Arbeidsinnvandring | Lønns- og arbeidsvilkår | Den nordiske modellen | Anstendige arbeidsforhold | Ny teknologi


Koordinator for komparativ nordisk og europeisk arbeidslivsforskning.

Arbeider med prosjekter om framtidens arbeidsliv (Nordic Future of Work), digitalisering av arbeidslivet i Norge, Sverige og USA (NFRs VAM-program), ShipGlobal (NFR-prosjekt om europeisk skipsbygging) og Arbeidsmandsforbundets framtid.

Publikasjonsliste og CV

Curriculum Vitae and publications Jon Erik Dølvik

+47 92606031
Jon Erik Dølvik
Fafopaper 2022:13
Anne Mette Ødegård, Bjorn Dapi, Kristin Alsos, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Hanne C. Kavli, og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2020:32
Sissel C. Trygstad, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:18
Jon Erik Dølvik og Johan Røed Steen
Fafo-notat 2019:15
Bertil Rolandsson, Jon Erik Dølvik, Anna Hedenus, Johan Røed Steen, Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen, Tuomo Alasoini, Elisabeth Hjelm
Digitalization in Nordic manufacturing: Some case-study illustrations
Nordic future of work project 2017–2020: Working paper 3
Tomas Berglund, Jon Erik Dølvik, Stine Rasmussen and Johan Røed Steen
Changes in the occupational structure of Nordic employment: Upgrading or polarization?
Nordic future of work project 2017–2020: Working paper 2, 2nd etition
Jon Erik Dølvik and Paul Marginson
Collective bargaining in Northern Europe under strain
Multiple drivers of change and differing responses to them
Fafo-paper 2018:18
Jon Erik Dølvik
Welfare as a productive factor
Scandinavian approaches to growth and social policy reform
Fafo-paper 2016:01
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe and Bård Jordfald
Fafo-report 2015:07
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2014:46
Søren Kaj Andersen, Jon Erik Dølvik og Christian Lyhne Ibsen
Fafo-rapport 2014:08
Jon Erik Dølvik
Grunnpilarene i de nordiske modellene
Et tilbakeblikk på arbeidslivs- og velferdsregimenes utvikling. NordMod2030. Delrapport 1
Fafo-rapport 2013:13
Gudmund Hernes and Jon Erik Dølvik
From Financial Crisis towards a Coherent Agenda for Decent Work and Sustainable Globalization
Background paper for Coherence and Accountability Forum, ILO, Geneva, 11 June 2009
Fafo-report 2009:25
Øyvind Berge, Johan Christensen, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Hanne Kavli og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2009:11
Espen Løken, Åsmund Arup Seip and Jon Erik Dølvik
Fafo-report 2008:33
Fafo-paper 2007:07
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Grenseløst arbeidsliv?
Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier etter EU-utvidelsen
Fafo-rapport 548
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2006:14
Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Anne Mette Ødegård
Lavlønnskonkurranse og sosial dumping
Utfordringer for det seriøse arbeidslivet
Fafo-rapport 485
Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård
Ti år med EØS-avtalen
Konsekvenser for norsk arbeidsliv og fagbevegelse
Fafo-rapport 455
Jon Erik Dølvik
Arbeidslivsrelasjoner i privat tjenesteyting
– en sammenlikning av elleve europeiske land
Fafo-notat 2001:19
Torgeir Aarvaag Stokke, Jon Erik Dølvik and Kristine Nergaard
Other Fafo-publications
Jon Erik Dølvik og Torgeir Stokke
Fafo-rapport 306
Jon Erik Dølvik
Farvel solidaritet?
Internasjonale utfordringer for den norske arbeidslivsmodellen
Fafo-rapport 271
Fafo-notat 1999:11
Jon Erik Dølvik
Redrawing Boundaries of Solidarity?
ETUC, social dialogue and the Europeanisation of trade unions in the 1990s
Fafo-report 238
Jon Erik Dølvik
Striden ved SAS-hotellet
En oppsummering av Høring 30.8.1995 arrangert av LO og Hotell og restaurantarbeiderforbundet
Fafo-notat 1995:11
Jon Erik Dølvik (red.)
Fagbevegelsen, EØS og Den europeiske union
En utredning om fagbevegelsens handlingsvilkår i EØS og EU
Fafo-rapport 168
Jon Erik Dølvik og Torunn Olsen
Fafo-notat 1994:08
Jon Erik Dølvik
Nordic trade unions and the social dimension of European integration
Towards Europeanisation or Renationalisation of Trade Union Strategies
Fafo-paper 828
Jon Erik Dølvik
Lov eller avtale
Fagbevegelsen, den sosiale dimensjon og kollektive forhandlinger i Europa etter Maastricht
Fafo-notat 816
Jon Erik Dølvik, Dag Odnes, Elisabeth M. Stene, Dag Stokland
Fafo-rapport 130
Jon Erik Dølvik, Jon M. Hippe, Axel W. Pedersen og Dag Stokland
Fafo-rapport 128
Liv Tørres, Jon Erik Dølvik og Dag Olberg
Ny norsk standard?
Nye europeiske reguleringsmodeller for produktsikkerhet, helse og miljø
Fafo-rapport 107
Jon Erik Dølvik, Dag Olberg og Dag Stokland
Fagbevegelsen og Europa
Internasjonalisering og europeisk integrasjon - utfordringer for fagbevegelsen
Fafo-rapport 102
Fafo-rapport 099
Ole Fredrik Ugland og Jon Erik Dølvik
Fysisk aktivitet på arbeidsplassen
Nye tider - nye strategier for bedriftsidretten?
Fafo-rapport 085
Jon Erik Dølvik, Øivind Danielsen og Gudmund Hernes
Kluss i vekslinga
Fritid, idrett og organisering
Fafo-rapport 080
Øivind Danielsen og Jon Erik Dølvik
Fafo-notat 802
Jon Erik Dølvik
Utdannelse, kvalifikasjoner og arbeid
En analyse av endringen i forholdet mellom utdanning og yrke
Fafo-rapport 045

Paul Marginson and Jon Erik Dølvik

Northern European Collective Wage Bargaining in the Face of Major Political-Economic Challenges: Common and Differing Trajectories
Transfer: European Review of Labour and Research 2020

Beate Sletvold Øistad, Jørgen Svalund, Jon Erik Dølvik og Kristin Jesnes

Liberalisering av reglene for midlertidige ansettelser: Hvorfor har virkningene uteblitt?
2019 | Åpen tilgang / Open access

Jon Erik Dølvik & Paul Marginson

European Journal of Industrial Relations
2018 | Les mer / Read more

Torsten Müller, Jon Erik Dølvik, Christian Ibsen, Thorsten Schulten

The manufacturing sector: Still an anchor for pattern bargaining within and across countries?
2018

Dølvik, J. E., Marginson, P., Alsos, K., Arnholtz, J., Meardi, G., Müller, T. & Trygstad, S.

Collective wage regulation in northern Europe under strain
Multiple drivers of change and differing responses
2018

Jon Erik Dølvik & Paul Marginson

Cross-sectoral coordination and regulation of wage determination in northern Europe
Divergent responses to multiple external pressures
2018

Jon Erik Dølvik

Introduction: Transnational labour mobility
engine for social convergence or divergence in Europe
Comparative Social Research 2017

Dølvik, J. E., Olsson, P. H., Malmberg, J. & Sjødin, E.

EU och gränsöverskridande arbete – mer än bara utstationering
2016

Jon Erik Dølvik

Introduction: Transnational Labour Mobility
Engine for Social Convergence or Divergence in Europe?
2016

Jon Erik Dølvik and Anne Mette Ødegård

The struggle over the service directive: the role of the European Parliament and the ETUC.
Labor History 2012

Andrew Martin and Jon Erik Dølvik

Conclusion
2015

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin

From Crisis to Crisis
European Social Models and Labour Markets Outcomes in the Era of Monetary Integration
2015

Jon Erik Dølvik, J. G. Andersen and J. Vartiainen

The Nordic Social Models
Consolidation and Flexible Adaptation
2015

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin

Introduction
2015

Jon Erik Dølvik, E. Jurado og G. Brochmann

Introduction: Europe's Immigration Challenge
2013 Europe's Immigration Challenge: Reconciling work, welfare and mobility

Jon Erik Dølvik

European Movements of Labour
Challenges for European Social Models
2013 Europe's Immigration Challenge: Reconciling work, welfare and mobility

Bernt Bratsberg, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Oddbjørn Raaum

Arbeidsinnvandring, rekruttering og fleksibilitet
2015 Norsk arbeidsliv i turbulente tider

Jon Erik Dølvik, Line Eldring and Jelle Visser

Setting Wage Floors in Open Markets
The Role of the Social Partners in Europe's Multilevel Governance
2014 Setting Wage Floors in Open Markets: The Role of the Social Partners in Europe's Multilevel Governance Download

Jon Erik Dølvik and Stein Evju

Introduction and Overview
2014 Regulating Transnational Labour in Europe: The quandaries of multilevel governance | Last ned/download pdf

Jon Erik Dølvik

Comment on Freeman: One Ring to Rule Them All
Globalization of Knowledge and Knowledge Creation
2013

Jon Erik Dølvik and Anne Mette Ødegård

The Struggle over the Services Directive: The role of the European Parliament and the ETUC
2013 Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance | Last ned/download pdf

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis
European Journal of Industrial Relations 2013 | Last ned / Download

Jon Horgen Friberg, Kristian Rose Tronstad og Jon Erik Dølvik

Central and Eastern European labour migration to Norway
Trends, conditions and challenges
2012 Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment, Recent experiences from OECD countries and the European Union | Lenke

Kristine Nergaard og Jon Erik Dølvik

Variable pay, collective bargaining and trade unions
A comparison of machinery and banking companies in Norway
Economic and Industrial Democracy 2011 | Les mer / Read more

Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik og Heidi Nicolaisen

Lønnssystemer med variable elementer
Søkelys på arbeidslivet 2009

Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik, Paul Marginson, Juan Arasanz Díaz og Barbara Bechter

Engaging with variable pay: Metal worker responses in a comparative perspective
European Journal of Industrial Relations 2009 | Les mer / Read more

Jon Erik Dølvik and Jelle Visser

Free movement, Equal Treatment and Worker Rights
Can the EU solve its trilemma of fundamental principles?
2009 Download

Jon Erik Dølvik og Kristine Nergaard

Offer for egen suksess?
2014 | Les innlegget

Kristin Alsos and Jon Erik Dølvik (eds)

The future of work in the Nordic countries
Opportunities and challenges for the Nordic working life models
2021 | Web edition

Tuomo Alasoini, Tomas Berglund, ,Anna Hedenus, Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen, Stine Rasmussen, Johan Røed Steen, Pekka Varje

Digital Transformations of Traditional Work in the Nordic Countries
2020 | Temanord 2020-540

Jon Erik Dølvik and Johan Røed Steen

The Nordic future of work
Drivers, institutions, and politics
2018 | Last ned pdf / Download

Jon Erik Dølvik and Kristin Jesnes

Nordic labour markets and the sharing economy
Report from a pilot project
2018 Download

Jon Erik Dølvik and Kristin Jesnes

Nordic labour markets and the sharing economy
Report from a pilot project
2017 Download

Jon Erik Dølvik og Line Eldring

Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen.
2005 | Lenke

Jon Erik Dølvik og Line Eldring

Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen
2006 | Lenke

Roger Bjørnstad og Jon Erik Dølvik

Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler
2015 Download

Kaj Søren Andersen, Jon Erik Dølvik and Christian Lyhne Ibsen

Nordic labour market models in open markets
2014 | Read more and download from ETUI

Jon Horgen Friberg, Jon Erik Dølvik og Line Eldring

Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa.Temanotat
Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon
2013 | Lenke

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin (eds.)

European Social Models From Crisis to Crisis:
Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration
2017 European Social Models From Crisis to Crisis:

Jon Erik Dølvik & Line Eldring

Labour Mobility in the Enlarged Single European Market
2016

Lars Magnusson, Henning Jorgensen and Jon Erik Dølvik

The Nordic approach to growth and welfare
2009 | Les mer / Read more at ETUI

Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Gudmund Hernes og Jon M. Hippe

Hamskifte. Den norske modellen i endring
2007 | Les mer / Read more

Jon Erik Dølvik

Making Solidarity Work?
The Norwegian Labour Market Model in Transition
1997

Bernt Bratsberg, Jon Erik Dølvik og Oddbjørn Raaum

Economic Shocks, the Legal Environment and Work‐related Migration
2012

  • Fullførte prosjekter