Kristin Dalen
Kristin Dalen
Forsker

    Utdanning:

    Cand. Mag. i statsvitenskap


Arbeidsområder:

Irak, Kina

Forskningstema:

Kina | Tjenester og tjenesteutvikling | Nye økonomier | Global helse


Kristin Dalen er forsker ved Fafos forskningsgruppe for globale studier. Hun har en mastergrad i komparativ politikk og bred erfaring i studier av levekår, politiske preferanser og politikkutvikling, særlig i situasjoner preget av kriser og raske omveltninger.

I løpet av de siste årene har hun hovedsakelig jobbet med Kina-spørsmål, nærmere bestemt utviklingen av sosialpolitikk og en ny velferdsstat, offentlige oppfatninger av fordeling og myndighetsutøvelse, samt sosial og økonomisk utvikling. Hun har også vært en del av et stort prosjekt om gjenoppbyggingen etter – og utviklingen i – Sichuan etter Wenchuan-jordskjelvet i 2008.

Utover dette har hun jobbet mye med myndighetsutøvelse, sosial utvikling og opinionsundersøkelser i Myanmar, Palestina, Jordan og Irak. Hun har vært prosjektleder for flere store forskningsprosjekter i Kina og Midtøsten. Dette inkluderer utforming og implementering av store levekårsundersøkelser og nasjonale undersøkelser av befolkningers meninger og oppfatninger innen tema som rettferdig fordeling og sosialpolitikk.

Hun er for tiden ph.d.-kandidat ved Universitetet i Bergens institutt for sammenliknende politikk.

Dalen er medlem i styret til Nordic Association of China Studies (NACS) og i styringsgruppa til Asianet. Hun er også styremedlem i Forskningsstiftelsen Fafo.

Last ned CV

Kristin Dalen, Åge A. Tiltnes and Selma S. F. Yssen
Fafopaper 2023:03
Kristin Dalen, Åge A. Tiltnes og Selma S. F. Yssen
EØS-midlene 2004–2021
Hva har Norge oppnådd?
Fafo-rapport 2023:10
Kristin Dalen, Åge A. Tiltnes og Selma S. F. Yssen
Fafo-notat 2023:02
Kristin Dalen, Hedda Flatø og Jon Horgen Friberg
Hverdagsintegrering
En pilotundersøkelse om tillit, tilhørighet, deltakelse og diskriminering i innvandrerbefolkningen
Fafo-rapport 2022:15
Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
Kristin Dalen
Social policy and sustainable development in China
Inclusion, innovation and increased quality
Brief January 2020
Huafeng Zhang, Mona Christophersen, Kristin Dalen, Jing Liu and Jon Pedersen
Fafo-report 2018:21
Fafo-paper 2016:03
Kristin Dalen, Hedda Flatø, Liu Jing and Zhang Huafeng
Recovering from the Wenchuan Earthquake
Living Conditions and Development in Disaster Areas 2008–2011
Fafo-report 2012:39

Kristin Dalen

Welfare and Social Policy in China: Building a New Welfare State | 2020 The Socialist Market Economy in Asia

Kristin Dalen & Mona Christophersen

Hurtigtutrydding av fattigdom
Kina skal utrydde fattigdommen på ett år. Koste hva det koste vil | 2020 | Kronikken på ytring.no

Kristin Dalen, Kristin Jesnes og Marte Nilsen

Farlig folketelling | 2014 | Les kronikken / Read the commentary

Kristin Dalen og Hedda Flatø

Står støtt etter skjelvet
Dagens Næringsliv | 2012

Zhang Huafeng, Zhao Yandong and Kristin Dalen

POPNA - A toolbox for conducting Policy Oriented Post-disaster Needs Assessments | 2012