Kristin Dalen
Kristin Dalen
Forsker

    Utdanning:

    Cand. Mag. i statsvitenskap


Arbeidsområder:

Irak, Kina


Forskningstema:

Kina | Tjenester og tjenesteutvikling | Nye økonomier | Global helse


Kristin Dalen er forsker ved Fafos forskningsgruppe for globale studier. Hun har en mastergrad i komparativ politikk og bred erfaring i studier av levekår, politiske preferanser og politikkutvikling, særlig i situasjoner preget av kriser og raske omveltninger.

I løpet av de siste årene har hun hovedsakelig jobbet med Kina-spørsmål, nærmere bestemt utviklingen av sosialpolitikk og en ny velferdsstat, offentlige oppfatninger av fordeling og myndighetsutøvelse, samt sosial og økonomisk utvikling. Hun har også vært en del av et stort prosjekt om gjenoppbyggingen etter – og utviklingen i – Sichuan etter Wenchuan-jordskjelvet i 2008.

Utover dette har hun jobbet mye med myndighetsutøvelse, sosial utvikling og opinionsundersøkelser i Myanmar, Palestina, Jordan og Irak. Hun har vært prosjektleder for flere store forskningsprosjekter i Kina og Midtøsten. Dette inkluderer utforming og implementering av store levekårsundersøkelser og nasjonale undersøkelser av befolkningers meninger og oppfatninger innen tema som rettferdig fordeling og sosialpolitikk.

Hun er for tiden ph.d.-kandidat ved Universitetet i Bergens institutt for sammenliknende politikk.

Dalen er medlem i styret til Nordic Association of China Studies (NACS) og i styringsgruppa til Asianet. Hun er også styremedlem i Forskningsstiftelsen Fafo.

Last ned CV

Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
Huafeng Zhang, Mona Christophersen, Kristin Dalen, Jing Liu and Jon Pedersen
Fafo-report 2018:21
Fafo-paper 2016:03
Kristin Dalen, Hedda Flatø, Liu Jing and Zhang Huafeng
Recovering from the Wenchuan Earthquake
Living Conditions and Development in Disaster Areas 2008–2011
Fafo-report 2012:39

Kristin Dalen

Welfare and Social Policy in China: Building a New Welfare State The Socialist Market Economy in Asia

Kristin Dalen & Mona Christophersen

Hurtigtutrydding av fattigdom
Kina skal utrydde fattigdommen på ett år. Koste hva det koste vil

Kristin Dalen, Kristin Jesnes og Marte Nilsen

Farlig folketelling

Kristin Dalen og Hedda Flatø

Står støtt etter skjelvet

Dagens Næringsliv