Lene Christin Holum
Lene Christin Holum
Tilknyttet forsker

    Utdanning:

    Cand.psychol / psykologspesialist / Ph.d


Arbeidsområder:

Psykisk helse, organisering av helse- og velferdstjenester, ledelse, rettspsykiatri.

Forskningstema:

Tjenester og tjenesteutvikling

Nerina Weiss, Lene Christin Holum og Ivar Fahsing
Fafo-rapport 2022:30
Ragna Lillevik, Nerina Weiss og Lene Christin Holum
Barnefaglig kompetanse i utlendingsforvaltningen
En evaluering av utlendingsforvaltningens arbeid med barn og barnefaglig kompetanse
Fafo-rapport 2021:34

  • Prosjektledelse: Lise Lien
  • Fullførte prosjekter