Lise Lien
Lise Lien
Forsker

  Utdanning:

  Cand.polit., sosiologi, Universitetet i Oslo


Arbeidsområder:

Sykefravær, inkluderende arbeidsliv, arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, lønnssystemer

Forskningstema:

Tjenester og tjenesteutvikling | Forum for innovasjon i velferd | Forum for innovasjon i velferd (test)

+47 97064635
Elias Nosrati, Anne Hege Strand, Lise Lien og Louisa Cheng Seifert
Tillitsreformen i offentlig sektor
Rommet mellom offentlig ansattes skjønnsutøvelse og brukernes behov for likeverdige tjenester
Fafo-notat 2022:10
Tove Mogstad Aspøy, Ragnhild Steen Jensen, Lise Lien og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2022:01
Ellen Katrine Kallander, Jon Helgheim Holte og Lise Lien
Fafo-rapport 2021:11
Lise Lien
Sisterhood – sanitetsarbeid i fornyet drakt?
Evaluering av Sisterhood i Norske Kvinners Sanitetsforening
Fafo-notat 2021:06
Anne Inga Hilsen, Lise Lien og Torill Tveito
Fafo-rapport 2021:04
Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen, Aage Aagesen og Lise Lien
Bedre livsmestring og sosial inkludering
En behovsanalyse av Blå Kors’ gatenære tiltak og Steg for Steg
Fafo-rapport 2019:10
Lise Lien, Jørgen Svalund og Leif E. Moland
Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne
En kartlegging av et utvalg NAV-prosjekter
Fafo-rapport 2018:46
Lise Lien
«IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!»
Oppstartanalyse av satsingen
Fafo-rapport 2016:46
Fafo-rapport 2016:36
Fafo-rapport 2016:28
Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2016:13
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor
Fafo-rapport 2016:08
Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland
Hjemme, borte eller uavgjort?
Kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgstjenestene
Fafo-rapport 2016:06
Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:50
Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-notat 2015:09
Hanne Bogen og Lise Lien
Fra fravær til nærvær
Handlingsrommet for vellykket sykefraværsarbeid i sykehjem
Fafo-rapport 2015:12
Magne Bråthen og Lise Lien
Ringer i Vannet
NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering
Fafo-rapport 2015:23
Hanne Bogen, Lise Lien og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2014:24
Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2014:17
Leif E. Moland, Lise Lien, Lars Nygård og Tormod Hofstad
Fafo-rapport 2013:52
Leif E. Moland og Lise Lien
Fafo-rapport 2013:37
Lise Lien og Svein Erik Moen
Fafo-notat 2013:09
Lise Lien
«Saman om» sykefravær – en kunnskapsstatus
Notat for programmet «Saman om ein betre kommune»
Fafo-notat 2013:02

G. Helmers, E. Kvamme, S. Langholm, L. Lien, L. og Ø. Sand

Vi er en herlig gjeng! | 1994

Ingrid Agathe Bay-Larsen og Lise Lien

Tilsynsoppgaver i kommunesektoren | 2005 | Les mer

Lise Lien og Bjarne Lindeløv

«Det med mine og dine arbeidsoppgaver – det handler jo egentlig om å serve kunden
Om samarbeidets utfordringer i en elektrobedrift | 2005

Merethe Sollund, Per-Harald Rødvei og Lise Lien

Lønn i kommunal sektor
Nytt avtaleverk – virker det? Fra konfeksjon til skreddersøm – passer det? | 2005 | Les mer

Lise Lien, Ingrid Agathe Bay-Larsen og Ole Martin Elvehøi

Kartlegging av kompetansemiljøer i den nordlige landsdelen | 2006 | Les mer

Lise Lien

Sterkere, smartere, spissere!
En intern kartlegging av Nordlandsforskning | 2006

Lise Lien og Bjarne Lindeløv

Evaluering av programmet Reis og Ryk Salten | 2007 | Les mer

Lise Lien og Terje Olsen

Ny karriere eller ny barriere?
Arbeidsdimensjonen ved soning | 2007 | Les mer

Cecilie Høj Anvik, Terje Olsen, Lise Lien, Merethe Sollund og Thomas A. Hansen

Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2: Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne | 2007 | Les mer

Lise Lien

Sykefravær og uføretrygd – et spørsmål om mer enn sykdom og sykelighet
En kvalitativ studie av arbeidsfravær i Bodø kommune | 2007 | Les mer

Liv Toril Pettersen, Gry Agnete Alsos og Lise Lien

Ei flott næring for tøffe kvinnfolk i Nordland?
En undersøkelse om kvinners rolle i oppdrettsnæringen i Nordland | 2008 | Les mer

Agnete Wiborg og Lise Lien

Partnerskapsavtaler mellom skole og næringsliv i Nordland
Muligheter og utfordringer | 2008 | Les mer

Lise Lien og Trude Gjernes

Miljøet hos oss er helt konge!
Om nærvær og (syke)fravær i kommunale sykehjem og barnehager i Norges fem største byer | 2009 | Les mer

Per-Harald Rødvei og Lise Lien

Kommunale topplederes syn på lønns- og forhandlingssystemet som arbeidspolitisk virkemiddel
Sluttrapport fra prosjektet «Lønn som fornying - vil lønns- og avtalesystemet møte fremtidige behov?» | 2010 | Les mer

Lise Lien

Fleksibiliseringens tvetydigheter
En studie av ikt-ansattes opplevelser av fleksibilisering | 2003

 • Prosjektledelse: Lise Lien
 • Fullførte prosjekter

 • Prosjektledelse: Lise Lien
 • Fullførte prosjekter

 • Prosjektledelse: Lise Lien
 • Fullførte prosjekter

 • Prosjektledelse: Lise Lien
 • Fullførte prosjekter

 • Prosjektledelse: Lise Lien
 • Fullførte prosjekter

 • Prosjektledelse: Lise Lien
 • Fullførte prosjekter

 • Prosjektledelse: Lise Lien
 • Fullførte prosjekter

 • Prosjektledelse: Lise Lien
 • Fullførte prosjekter