Mona Bråten
Mona Bråten
Seniorforsker

    Utdanning:

    Cand.polit., Universitetet i Oslo


Arbeidsområder:

HMS og arbeidsmiljø, kontroll og overvåking i arbeidslivet

Forskningstema:

Lønns- og arbeidsvilkår

+47 92257553
Mona Bråten, Rolf K. Andersen, Tord Flatland og Tommy Tranvik
Fafo-rapport 2023:12
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Arbeidet med mangfold og minoriteter
Fagforeninger og forbundsregioner
Fafo-notat 2022:16
Jørgen Svalund, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-notat 2022:15
Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2023:01
Faktaflak mars 2022
Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Variasjon innenfor satte rammer
Nasjonal lederutdanning for styrere. Delnotat 1
Fafo-notat 2022:01
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Jørgen Steen, Ragnhild Steen-Jensen, Sissel C. Trygstad og Mikkel Myhre Walbækken
Fafo-rapport 2021:19
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Ester Bøckmann
Fafo-rapport 2021:12
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2021:10
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Ester Bøckmann, Marianne Takvam Kindt, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2021:09
Fafo-notat 2020:18
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2020:23
Jørgen Svalund, Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2020:22
Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard
Mellom menneske og maskin
Arbeidsintensitet og arbeidspress blant radiografer
Fafo-rapport 2020:06
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2019:31
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2019:30
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
Fafo-notat 2019:23
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard
Fafo-rapport 2019:25
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad
Seksuell trakassering i hotellbransjen i Skandinavia
Erfaringer fra tre hoteller i Danmark, Norge og Sverige
Fafo-rapport 2018:29
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:30
Mona Bråten og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2018:25
Rolf K. Andersen og Mona Bråten
Fafo-rapport 2018:19
Mona Bråten
Arbeidstakere som jobber alene
HMS-utfordringer for medlemmer i fem forbund
Fafo-rapport 2018:07
Mona Bråten og Rolf K. Andersen
Verneombudsordningen i en ny tid
Erfaringer fra bygg og anlegg
Fafo-rapport 2017:35
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-notat 2017:06
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad
Seksuell trakassering i arbeidslivet
Undersøkelse blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg
Fafo-rapport 2017:09
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Gjør fagbrevet en forskjell?
Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i barnehage og skole
Fafo-rapport 2017:01
Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-notat 2017:01
Mona Bråten
Fafo-notat 2016:22
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
«Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»
Evaluering av godkjenningsordningen i renhold
Fafo-rapport 2016:18
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad
Sjatteringer av likhet
Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft
Fafo-rapport 2016:15
Mona Bråten
Fafo-rapport 2016:05
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge
Arbeidsgiveres vurdering av barne- og ungdomsarbeiderfaget
Fafo-rapport 2015:51
Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2015:11
Mona Bråten og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:42
Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Tidsbruk i barnehagene
Rapportering, organisering og ledelse
Fafo-rapport 2015:43
Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:10
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Bård Jordfald, Merethe Dotterud Leiren, Tor-Olav Nævestad, Kåre H. Skollerud, Henrik Sternberg og Tommy Tranvik
Fafo-rapport 2014:58
Mona Bråten, Eirik Albrechtsen, Rolf K. Andersen, Tuva Tovslid og Reidun Værnes
Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien
Styring av arbeidsmiljø og personskaderisiko
Fafo-rapport 2014:54
Fafo-notat 2014:02
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2014:10
Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten
Fafo-rapport 2014:03
Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten
Fafo-rapport 2014:12
Mona Bråten og Heidi Nicolaisen
Fafo-rapport 2013:32
Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Kvinner i fagbevegelsen 2013
Representasjon i LO og forbundene
Fafo-rapport 2013:10
Fafo-rapport 2013:08
Mona Bråten, Inger Beate Hovi, Ragnhild Steen Jensen, Merethe Dotterud Leiren og Kåre H. Skollerud
Fafo-notat 2013:16
Sissel C. Trygstad, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Vil tiltakene virke?
Status i renholdsbransjen 2012
Fafo-rapport 2012:59
Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2012:52
Mona Bråten og Tommy Tranvik
Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted
Ansattes erfaringer med feltteknologi
Fafo-rapport 2012:50
Rolf K. Andersen og Mona Bråten
Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring
En kartlegging av status og utfordringer
Fafo-rapport 2011:29
Mona Bråten (red.)
Omstilling i norske virksomheter
Fafos Rådsprogram 2009–2011
Fafo-rapport 2011:26
Sissel C. Trygstad og Mona Bråten
Sissel C. Trygstad, Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:18
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2011:09
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Heltid en rett – deltid en mulighet?
Strategier for større stillinger innen privat tjenesteyting
Fafo-rapport 2011:05
Fafo-rapport 2010:22
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2010:24
Dag Olberg og Mona Bråten
Tradisjon og variasjon
Kontorfunksjonærene i Handel og Kontor
Fafo-rapport 2009:54
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Brita Gjerstad og Jorunn Tharaldsen
Systematisk HMS-arbeid i norske virksomheter
Status og utfordringer 2009
Fafo-rapport 2009:51
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2009:46
Øyvind Berge og Mona Bråten
Medlemmer i lederstillinger
Utfordringer for Fellesorganisasjonen
Fafo-rapport 2009:28
Mona Bråten
Fafo-rapport 2009:03
Mona Bråten, Rolf K. Andersen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2008:20
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Kvinner i fagbevegelsen 2008
Representasjon i LO og forbundene
Fafo-rapport 2008:15
Mona Bråten og Eivind Falkum
Omstillingshistorier i norsk arbeidsliv
Fafos Rådsprogram 2006–2008
Fafo-notat 2008:09
Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring
Fra øst uten sikring?
EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser
Fafo-rapport 2007:03
Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 541
Mona Bråten og Ove Langeland
Lønner det seg?
Belønningssystemer og organisasjonseffekter i tradisjonelle og kunnskapsbaserte bedrifter
Fafo-rapport 423
Mona Bråten
Lokal lønnsdannelse i stat og NAVO
– med vekt på erfaringene til tillitsvalgte i LO Stat
Fafo-rapport 396
Mona Bråten og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 358
Mona Bråten
Funksjonæravtaler og lokal lønnsdannelse
Lønnsfastsettelse for funksjonærer i bedrifter med Funksjonæravtalen og Standardoverenskomsten
Fafo-rapport 350
Mona Bråten og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2000:02
Mona Bråten
Utfordringer og kompetansebehov
En studie av TINE Meieriene
Fafo-rapport 321
Inger Marie Hagen, Sveinung Skule og Mona Bråten
Fafo-rapport 249
Mona Bråten
Når kompetanse skal belønnes
En empirisk undersøkelse av et kompetansebasert lønnssystem
Fafo-rapport 235

Mona Bråten & Anna Hagen Tønder

En utdanning til randsonen?
Barne- og ungdomsarbeiderfagets plass i arbeidslivet
Søkelys på arbeidslivet | 2020 | Åpen tilgang

Mona Bråten

Seksuell trakassering i ulike deler av arbeidslivet i lys av #metoo
Tidsskrift for kjønnsforskning | 2020 | Åpen tilgang

Mona Bråten

En av seks medlemmer har opplevd seksuell trakassering
Tidsskrift for Den norske legeforening | 2018 | Les artikkelen / Read the article

Inger G. Stensaker, Melanie Bryant, Mona Bråten og Leif Jarle Gressgård

Middle Management’s Role during Change | 2011 | Les mer / Read more

Eivind Falkum, Mona Bråten og Kåre Hansen

Decision Making, Implementation and Distribution of Power | 2011 | Les mer / Read more

Eivind Falkum, Helene Loe Colman og Mona Bråten

Industrial relations in merger integrations
Economic and Industrial Democracy | 2014 | Les mer / Read more

Tommy Tranvik og Mona Bråten

Den gjennomsiktige virksomheten
Konsekvenser av elektronisk kontroll og styring i arbeidslivet
Tidsskrift for samfunnsforskning | 2015 | Nettutgave

Mona Bråten og Jon Erik Dølvik

Norge: Nasjonal krise og internasjonal vekst - utfordringer for fagorganisasjonene | 2003

I: P. Blomqvist & S. Murhem Fackliga strategier för at möta globalisering och regionalisering innom metallindustrin | Last ned pdf / Download

Mona Bråten, Jon Erik Dølvik, Frode Longva og Arild H. Steen

Norwegian Labour Market Institutions and Regulations | 1997

I: Jon Erik Dølvik og Arild H. Steen Making Solidarity Work? The Norwegian Labour Market Model in Transition

Kåre H. Skollerud, Guri Natalie Jordbakke, Tor-Olav Nævestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen

På oppdrag - Rumenske og bulgarske langtransportsjåfører i Norge | 2020 | NettutgaveSammendrag

Kjersti Melberg, Kari Anne Holte og Astrid Solberg, Mona Bråten og Rolf Andersen

Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser | 2018 | Last ned pdf / Download

Mona Bråten

Fleksible goder i Møller | 2000

Anne Mette Ødegård & Mona Bråten

Arbeidsinnvandring og utfordringer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i norsk byggenæring | 2020 Sund konkurrens i byggbranschen | Nettutgave

Mona Bråten, Rolf K. Andersen, Line Eldring og Anne Mette Ødegård

Norwegian construction: More migrant labour – less health and safety? | 2011

Kristine Nergaard og Mona Bråten

Ufrivillig deltid – også et problem i privat sektor | 2011

  • Prosjektledelse: Heidi Nicolaisen
  • Fullførte prosjekter