Mona Bråten
Mona Bråten
Seniorforsker

    Utdanning:

    Cand.polit., Universitetet i Oslo

Arbeidsområder:

HMS og arbeidsmiljø, kontroll og overvåking i arbeidslivet

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår
+47 92257553
Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard
Fafo-rapport 2020:06
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2019:30
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
Fafo-notat 2019:23
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard
Fafo-rapport 2019:25
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2018:29
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:30
Mona Bråten og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2018:25
Rolf K. Andersen og Mona Bråten
Fafo-rapport 2018:19
Fafo-rapport 2018:07
Mona Bråten og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2017:35
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-notat 2017:06
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2017:09
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2017:01
Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-notat 2017:01
Fafo-notat 2016:22
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2016:18
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2016:15
Fafo-rapport 2016:05
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2015:51
Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2015:11
Mona Bråten og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:42
Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2015:43
Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:10
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Bård Jordfald, Merethe Dotterud Leiren, Tor-Olav Nævestad, Kåre H. Skollerud, Henrik Sternberg og Tommy Tranvik
Fafo-rapport 2014:58
Mona Bråten, Eirik Albrechtsen, Rolf K. Andersen, Tuva Tovslid og Reidun Værnes
Fafo-rapport 2014:54
Fafo-notat 2014:02
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2014:10
Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten
Fafo-rapport 2014:03
Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten
Fafo-rapport 2014:12
Mona Bråten og Heidi Nicolaisen
Fafo-rapport 2013:32
Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2013:10
Fafo-rapport 2013:08
Mona Bråten, Inger Beate Hovi, Ragnhild Steen Jensen, Merethe Dotterud Leiren og Kåre H. Skollerud
Fafo-notat 2013:16
Sissel C. Trygstad, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2012:59
Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2012:52
Mona Bråten og Tommy Tranvik
Fafo-rapport 2012:50
Rolf K. Andersen og Mona Bråten
Fafo-rapport 2011:29
Mona Bråten (red.)
Fafo-rapport 2011:26
Sissel C. Trygstad og Mona Bråten
Sissel C. Trygstad, Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:18
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2011:09
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2011:05
Fafo-rapport 2010:22
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2010:24
Dag Olberg og Mona Bråten
Fafo-rapport 2009:54
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Brita Gjerstad og Jorunn Tharaldsen
Fafo-rapport 2009:51
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2009:46
Øyvind Berge og Mona Bråten
Fafo-rapport 2009:28
Mona Bråten, Rolf K. Andersen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2008:20
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2008:15
Mona Bråten og Eivind Falkum
Fafo-notat 2008:09
Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring
Fafo-rapport 2007:03
Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 541
Mona Bråten og Ove Langeland
Fafo-rapport 423
Fafo-rapport 396
Mona Bråten og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 358
Mona Bråten og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2000:02
Fafo-rapport 321
Inger Marie Hagen, Sveinung Skule og Mona Bråten
Fafo-rapport 249
Fafo-rapport 235

Mona Bråten & Anna Hagen Tønder

En utdanning til randsonen?
Barne- og ungdomsarbeiderfagets plass i arbeidslivet

Søkelys på arbeidslivet

Tommy Tranvik og Mona Bråten

Den gjennomsiktige virksomheten
Konsekvenser av elektronisk kontroll og styring i arbeidslivet

Tidsskrift for samfunnsforskning

Eivind Falkum, Helene Loe Colman og Mona Bråten

Industrial relations in merger integrations

Economic and Industrial Democracy

Inger G. Stensaker, Melanie Bryant, Mona Bråten og Leif Jarle Gressgård

Middle Management’s Role during Change

Mona Bråten, Jon Erik Dølvik, Frode Longva og Arild H. Steen

Norwegian Labour Market Institutions and Regulations

Prosjektleder: Sissel C. Trygstad
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Ragnhild Steen Jensen
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Rolf K. Andersen
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Jørgen Svalund
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Kristin Alsos
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Rolf K. Andersen
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Rolf K. Andersen
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2019
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Sissel C. Trygstad
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Kristin Alsos
Prosjektslutt: 2015
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Ragnhild Steen Jensen
Prosjektslutt: 2015
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2014
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2014
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Kristine Nergaard
Prosjektslutt: 2014
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2013
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2009
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2006
Fullførte prosjekter