Mona Bråten

Mindre deltid

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten
Kristine Nergaard

Eksterne forskere

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

februar 2010
mars 2011
81642